Czwartek 23.11.2023

^

12.00 – 14.00 SPOTKANIE DLA LEKARZY

Prowadzenie: prof. Dariusz M. Kowalski, Prof. Ewa Kalinka

^

12.00 – 15.00 WARSZTATY RÓWNOLEGŁE

^

12.00 – 15.00 Warsztaty HISTOTECHNOLODZY, BIOLODZY MOLEKULARNI
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Renata Langfort, mgr Krzysztofa Węsierska

12.00 – 12.20 Histotechnolog – nowy oczekiwany zawód czy specjalizacja w strukturze Jednostki Diagnostyki Patomorfologicznej – prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

12.20 – 12.40 Miejsce histotechnologa w akredytacji Jednostek Diagnostyki Patomorfologicznej – prof. dr hab. n.med. Ewa Kaznowska

12.40 – 13.00 Rola cytoskrinera w diagnostyce patomorfologicznej – mgr Katarzyna Kazubek

13.00 – 13.20 Badanie śródoperacyjne – istotny element diagnostyki patomorfologicznej – mgr Krzysztofa Węsierska

13.20 – 13.40 Zasady przygotowania materiału biopsyjnego do pobrania wycinków – mgr Natalia Drąg

13.40 – 14.00 Wybór i przygotowanie materiału do badań predykcyjnych w raku płuca – prof. dr hab. n. med. Renata Langfort, mgr Marta Dołżycka

14.00 – 14.20 Płyny z jam ciała – cenny materiał diagnostyczny w ustaleniu rozpoznania – lek. Med. Beata Muszczyńska-Bernhard

14.20 – 14.50 Diagnostyka molekularna w patomorfologii – dr hab. n. med. Bartłomiej Budny

14.50 – 15.00 Dyskusja

^

12.00 – 15.00 Warsztaty TORAKOCHIRURGIA

^

12.00 – 15.00 Warsztaty CHORÓB PŁUC

^

15.00 – 17.00 SESJA SPONSOROWANA

BADANIE KLINICZNE ENTERITY

^

17.00 – 18.00 SESJA 1

DIAGNOSTYKA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
Prowadzenie: prof. Renata Langfort i prof. Kamila Wojas-Krawczyk

17.00 – 17.15 Diagnostyka patomorfologiczna anno 2023 – prof. Renata Langfort

17.15 – 17.30 Diagnostyka molekularna anno 2023 – prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

17.30 – 17.45 – Diagnostyka immunologiczna anno 2023 – prof. Kamila Wojas-Krawczyk

17.45 – 18.00 – Diagnostyka uwarunkowań genetycznych – prof. Artur Kowalik

^

18.00 – 18.15 Otwarcie Konferencji

– prof. Dariusz M. Kowalski i prof. Tadeusz Orłowski

^

WYKŁAD INAUGURACYJNY

18.15 – 18.25  Blaski I Cienie Onkologii
– prof. Dariusz M. Kowalski, prof. Ewa Kalinka

Piątek 24.11.2023

^

09.00 – 10.00 SESJA 2

DIAGNOSTYKA RAKA PŁUCA
Prowadzenie: prof. Rafał Krenke i prof. Tadeusz Orłowski

Sesja pod patronatem PGRP, PTCHP

09.00 – 09.15 Możliwości i ograniczenia bronchofiberoskopii – prof. Dariusz Dziedzic

09.15 – 09.30 Możliwości i ograniczenia ultrasonografii przezoskrzelowej – prof. Rafał Krenke

09.30 – 09.45 Możliwości i ograniczenia biopsji transtorakalnej – dr hab. Maciej Głogowski

09.45 – 10.00 Możliwości i ograniczenia wideotorakoskopii – prof. Tadeusz Orłowski

^

10.00 – 11.00 SESJA 3

DYLEMATY W DIAGNOSTYCE MORFOLOGICZNEJ I KWALIFIKACJI DO LECZENIA RAKA PŁUCA
Prowadzenie: prof. Renata Langfort i dr Magdalena Knetki-Wróblewska

Sesja pod patronatem PTPat

10.00 – 10.20 Nowotwory neuroendokrynne płuca  – dylematy morfologiczno-diagnostyczno-terapeutyczne
– prof. Renata Langfort i dr Katarzyna Stencel

10.20 – 10.40 Rzadkie nowotwory klatki piersiowej (SMARCA, NUT) – dylematy morfologiczno-diagnostyczno-terapeutyczne
– prof. Małgorzata Szołkowska i dr Magdalena Knetki-Wróblewska

10.40 – 11.00 Wieloogniskowa postać raka gruczołowego płuca vs przerzuty – dylematy morfologiczno-diagnostyczno-terapeutyczne
– dr Jacek Kowalski i prof. Dariusz Kowalski

^

11.00 – 11.30

PRZERWA KAWOWA

^

11.30 – 12.30 SESJA 4

LECZENIE OKOŁOOPERACYJNE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
Prowadzenie: dr Maciej Bryl i prof. Cezary Piwkowski

11.30 – 11.45 Chemioterapia – dr hab. prof. Instytutu Adam Płużański

11.45 – 12.00 Leki ukierunkowane molekularnie – dr Maciej Bryl

12.00 – 12.15 Leki immunokompetentne – prof. Maciej Krzakowski

12.15 – 12.30 Radioterapia – dr Piotr Jaśkiewicz

^

12.30 – 13.30 SESJA 5

NIEDROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA PD-L1>50% – WYBÓR ŁATWY CZY TRUDNY
Prowadzenie: prof. Rodryg Ramlau i prof. Adam Antczak

12.30 – 12.45 Monoterapia – podstawy i doświadczenie kliniczne
dr hab. prof. Instytutu Adam Płużański 

12.45 – 13.00 Immunochemioterapia – podstawy i doświadczenie kliniczne
prof. Adam Antczak 

13.00 – 13.15 Podwójna blokada immunologiczna – podstawy i doświadczenie
prof. Ewa Kalinka 

13.15 – 13.30 Immunoterapia 2 i 3 generacji
dr Aleksandra Piórek 

^

11.30 – 13.30 SESJA PATOMORFOLOGICZNA (Równoległa do sesji 4, 5)

Sesja pod patronatem PTPat

Prowadzenie: prof. Renata Langfort i prof. Małgorzata Szołkowska

11.30 – 12.30 DIAGNOSTYKA MIKROSKOPOWA – NAUKA PRZEZ PRZYPADKI
Prezentacja przypadków mikroskopowych

12.30 – 13.30 DYLEMATY DIAGNOSTYKI PATOMORFOLOGICZNEJ W MAŁYM MATERIAL BIOPSYJNYM

12.30 – 12.50 System raportowania badań cytologicznych w diagnostyce raka płuca – propozycja WHO, 2022
dr Paweł Gajdzis

12.50 – 13.10 Biopsja cienkoigłowa czy gruboigłowa guza płuca przez ścianę klatki piersiowej – okiem radiologa interwencyjnego i okiem patomorfologa
dr Grzegorz Rosiak i prof. Małgorzata Szołkowska

13.10 – 13.30 Diagnostyka raka płuca – czy ustalić dokładne rozpoznanie czy zabezpieczyć materiał do badań predykcyjnych?
prof. Małgorzata Szołkowska i dr Mateusz Polaczek

^

13.30 – 15.00

LUNCH

^

15.00 – 16.00 SESJA 6

NIEDROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA ALK/+/ lub ROS1 /+/
Prowadzenie: prof. Dariusz M. Kowalski i prof. Paweł Krawczyk

15.00 – 15.15 Inhibitory 1 generacji
dr hab. prof. Instytutu Damian Tworek

15.15 – 15.30 Inhibitory 2 generacji
dr Anna Wrona

15.30 – 15.45 Inhibitory 3 generacji
prof. Dariusz M. Kowalski

15.45 – 16.00 Identyfikacja mechanizmów oporności chorych ALK /+/ lub ROS /+/
– prof. Paweł Krawczyk

^

15.00 – 16.00 Cyfryzacja , techniki biologii molekularnej - przyszłość patomorfologii (Równoległa do sesji 6)

Sesja pod patronatem PTPat

Prowadzenie: prof. Łukasz Szylberg i prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

15.00– 15.20 Cyfrowa czy tradycyjna diagnostyka patomorfologiczna?
prof. Łukasz Szylberg

15.20 – 15.40 Sztuczna inteligencja – krok w kierunku uzupełnienia braku patomorfologów
dr Artur Bartczak, Jarosław Kwiecień

15.40 – 16.00 Tradycyjna patomorfologia czy techniki diagnostyki molekularnej – jak wygląda przyszła diagnostyka raka płuca? – prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

^

16.00 – 17.00 SESJA 7

WSPÓLNA POLSKIEJ GRUPY RAKA PŁUCA, POSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII, POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHORÓB PŁUC, POLSKIEGO TOWARZYSTWA PATOMORFOLOGII, POLSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ, POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ

Prowadzenie: prof. Dariusz M. Kowalski i dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska

16.00 – 16.10 Ośrodki doskonałości leczenia nowotworów płuca i klatki piersiowej – czas na zmiany
– prof. Dariusz M. Kowalski

16.10 – 16.20 Diagnostyka nowotworów płuca z perspektywy pneumonologa
dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska

16.20 – 16.30 Standardy i zalecenia diagnostyki morfologicznej
prof. Renata Langfort

16.30 – 16.40 Nowe technologie – możliwości i oczekiwania
prof. Jacek Fijuth

16.40 – 16.50 Rekomendacje, Zalecenia, Współpraca – nowe czasy nowe możliwości
– dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska

16.50 – 17.00 Onkologia kliniczna jako dziedzina podstawowa w leczeniu nowotworów płuca i klatki piersiowej
– prof. Maciej Krzakowski

^

17:00 - 17:30 SESJA „Rak Płuca u osób niepalących: Fakty i Mity”

Prowadzenie: Prof. dr hab. n. med.  Jacek Jassem i prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

17:00 – 17:10 Etiologia – czy zanieczyszczenie środowiska ma wpływ na rozwój raka płuca?
– dr Krzysztof Przewoźniak

17:10 – 17:20 Kancerogeneza i odmienności kliniczno-molekularne raka płuca u niepalących
– dr n. med. Bartłomiej Tomasik

17:20 – 17:30 Skuteczność leków klasycznych i innowacyjnych w populacji chorych niepalących
– prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

^

17.30 – 18.00 SESJA SATELITARNA

^

18.00 – 18.30 SESJA SATELITARNA

„Dokąd wiedzie nas TROP2?”
– prof. Tomasz Kubiatowski 

^

18.30 – 19.00

SESJA SATELITARNA

^

20.00 – 22.30

KOLACJA

Sobota 25.11.2023

^

08.30 – 09.00

SESJA SATELITARNA 

^

09.00 – 09.30

SESJA SATELITARNA 

^

09.30 – 10.30 SESJA 8

NIEDROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA EGFR /+/

Prowadzenie: prof. Tomasz Kubiatowski i prof. Maciej Krzakowski

09.30 – 09.45 Diagnostyka szlaku EGFR w XXI wieku
prof. Bartosz Wasąg

09.45 – 10.00 Obecne rekomendacje wobec EGFR ekzon 19 i 21
dr Izabela Chmielewska

10.00 – 10.15 Obecne rekomendacje wobec EGFR ekzon 20
prof. Tomasz Kubiatowski

10.15 – 10.30 Obecne rekomendacje wobec EGFR mutacje inne niż ekzon 19, 21 i 20. Mutacje podwójne i potrójne 
– dr Sylwia Tabor

^

10.30 – 11.30 SESJA 9

RADIOCHEMIOTERAPIA

Prowadzenie prof. Rafał Suwiński i dr Maciej Bryl

10.30 – 10.45 Niedrobnokomórkowy rak płuca – dr Łukasz Kuncman

10.45 – 11.00 Drobnokomórkowy rak płuca – Katarzyna Galwas

11.00-11.15 – Międzybłoniak opłucnej – dr Anna Wrona

11.15 – 11.30 Grasiczaki – dr Magdalena Knetki-Wróblewska

^

11.30 – 12.00

PRZERWA KAWOWA

^

12.00 – 13.00 SESJA 10

LECZENIE PALIATYWNE WSKAZANIA I OGRANICZENIA

Prowadzenie: dr Magdalena Knetki-Wróblewska i Łukasz Kuncman

12.00 – 12.10 Chemioterapia – Katarzyna Stencel

12.10 – 12.20 Leki immunokompetentne – dr Magdalena Knetki-Wróblewska

12.20 – 12.30 Leki ukierunkowane molekularnie – dr Mateusz Polaczek

12.30 – 12.40 Radioterapia klatki piersiowej – dr hab. Krzysztof Konopa

12.40 – 12.50 Radioterapia ośrodkowego układu nerwowego – dr Łukasz Kuncman

12.50 – 13.00 Leczenie wspomagające – dr Magdalena Borucka

^

13.00 – 14.00 SESJA 11

NOWE SZLAKI, NOWE LEKI, NOWE NADZIEJE

Prowadzenie: prof. Paweł Krawczyk i prof. Robert Mróz

13.00 – 13.10 Szlak BRAF – dr Tomasz Jankowski

13.10 – 13.20 Szlak RET – dr Aleksandra Piórek

13.20 – 13.30 Szlak MET – prof. Adam Płużański

13.30 – 13.40 Szlak KRAS – prof. Ewa Kalinka

13.40 – 13.50 Szlak NTRK – prof. Dariusz M. Kowalski

13.50 – 14.00 Szlak HER-2 – dr Maciej Bryl

^

14.00 – 14.30 SESJA 12

DONIESIENIA ORYGINALNE – SESJA PLENARNA

Prowadzenie: prof. Rodryg Ramlau i prof. Kamila Wojas-Krawczyk

14.00 – 14.10 PREZENTACJA PRACY WŁASNEJ – PRACA NR 1

14.10 – 14.20 PREZENTACJA PRACY WŁASNEJ – PRACA NR 2

14.20 – 14.30 PREZENTACJA PRACY WŁASNEJ – PRACA NR 3

^

14.30 - 14.40

 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Prof. Dariusz M. Kowalski, prof. Tadeusz Orłowski, prof. Rodryg Ramlau