Czwartek 23.11.2023

^

PROGRAM POZAMERYTORYCZNY

18:25 – 18:45 Ważne z kim podróżujesz i… u kogo się leczysz
– Krzysztof Moczulski, Polskie Linie Lotnicze LOT

Wykład nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani ze środków pochodzących od Partnerów SOWE.

Wydarzenie opłacane jest ze środków własnych organizatora 90Consultig Radosław Lipiński.